Organigramă și ROI


ROF


Carieră

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI

ANUNT SUSPENDARE CONCURSURI PE PERIOADA STARII DE ALERTA CONFORM LEGII 55/2020 IN BAZA ART.27

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI - AUDITOR SI SOFERI
Cerere de inscriere concurs

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI - CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR SPECIALITATE METODOLOGIC SI INSPECTOR MARKETING

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE LA CSM BUCUREȘTI BJRU

Rezultat concurs inspector de specialitate administrativ

Rezultat concurs inpsector de specialitate economic

Rezultat concurs referent economic

Anunt concurs inspector de specialitate birou juridic si resurse umane

Rezultate interviu concurs inspector de specialitate serviciul adiministrativ

Rezultate interviu concurs referent economic

Rezultate interviu concurs inspector de specialitate economic

Rezultate proba scrisa - concurs inspector de specialitate economic

Rezultate proba scrisa - concurs inspector de specialitate administrativ

Rezultate proba scrisa - concurs referent IA

Anunț concurs pentru postul contractual inspector de specialitate compartiment marketing

Anunț concurs pentru posturi contractuale consilier juridic si inspector de specialitate compartiment PSI SSM 2020

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de referent - Serviciul Economic.

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de Inspector Specialitate IA Serviciul Economic.

Rezultate selectie dosare la concursul pentru postul de Inspector Specialitate IA Serviciul Administrativ.

Erata concurs posturi contractuale

Anunț concurs pentru posturi contractuale 2020

Centralizator rezultate finale concurs post sofer

Centralizator rezultate finale post inspector de specialitate economic

Centralizator rezultate finale concurs inspector de specialitate administrativ

Centralizator rezultate proba interviu sofer

Centralizator rezultate proba interviu inspector de specialitate administrativ

Centralizator rezultate proba interviu inspector de specialitate economic

Programare proba interviu sofer

Programare proba interviu inspector administrativ

Centralizator rezultate proba sofer

Centralizator rezultate proba inspector economic

Centralizator rezultate proba inspector administrativ

Centralizator selectie dosare concurs post inspector de specialitate administrativ si registratura

Centralizator selectie dosare concurs post inspector de specialitate economic

Centralizator selectie dosare concurs post sofer

Anunț concurs pentru posturi contractuale

Centralizator cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii (24.09.2018 / 28.09.2018)

Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii

Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate - Compartiment Achizitii, Investitii (24.09.2018)

Concurs expert si inspector specialitate – Achizitii si Investitii

Anunt concurs: Inspector de specialitate

Anunt concurs: Casier

Anunt concurs: Sofer

Centralizator concurs: Sofer

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Inspector de specialitate

Centralizator concurs: Casier

Rezultate probe scrise si programare interviuri

Rezultate proba interviu

Centralizator rezultate finale


Proiect sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Parteneri EHF

Sponsori și Parteneri